WEK to projekt działkowej przetwórni składający się z dwóch części: mobilnej kuchni i systemu modułowych skrzynek. Kuchnia została zaprojektowana z myślą ułatwienia procesu przetwarzania żywności w warunkach działkowych z uwzględnieniem wszystkich wykonywanych czynności podczas pracy. Rozkładane skrzynki służą do magazynowania zebranych owoców, a w momencie opuszczenia frontowej ścianki, przeobrażają się w regał służący do przechowywania gotowych przetworów. Inspirację do stworzenia  kuchni WEK stanowiła obserwacja corocznych zbiorów rodzinnego ogródka, gromadzenie konfitur na zimę i niedogodności z tym związanych tj. przenoszenia ciężkich zbiorów, stania w niewygodnej pozycji i nieodłącznego chaosu panującego w kuchni domowej. 

WEK is a project of food processing in the garden consisting of two parts: a mobile kitchen and a modular crates system. The kitchen was designed to facilitate the processing of food in the garden and includes all the necessary activities. Folding crates are used to store the collected fruit, and when the front wall of the crate is folded, the crate transforms into a shelf for storing the finished preserves. WEK kitchen was inspired by observations of annual collections from the family garden, the jams stored for the winter season and the difficulties it brings, i.e. transporting heavy crops, standing in an uncomfortable position and the permanent noise in the home kitchen.
Back to Top